Przejdź do
OŚWIADCZENIA LAUREATA wypełnij je i wyślij wraz
z dowodem zakupu na adres:
SMOLAR, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź

Komunikat:

OK
Jeżeli numer dowodu zakupu zaczyna się od zer prosimy ich nie podawać.